Giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu trọng tâm của xã Chánh Hội, huyện Mang Thít  sau khi đạt xã nông thôn mới. Nhờ vậy, 3 năm qua, chất lượng cuộc sống của người dân luôn có sự chuyển biến tích cực.Trong đó, nổi bật là địa phương đã có nhiều giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *