Trong số 89 xã của tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì xã Chánh An, huyện Mang Thít có số tiêu chí hoàn thành ít nhất tỉnh. Mặc dù có xuất phát điểm thấp hơn so với các địa phương khác thế nhưng Đảng bộ và người dân địa phương đang quyết tâm thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí về đích nông thôn mới vào năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *