Phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Trong đó ý thức chủ động phòng cháy, chữa cháy của nhân dân là quan trọng, nhất là các hộ tiểu thương trong khu vực chợ và khu dân cư.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *