Xác định thu nhập và hộ nghèo là 2 tiêu chí rất quan trọng nhằm nâng cao đời sống kinh tế cho người dân; thời gian qua, Huyện ủy Vũng Liêm luôn quan tâm chỉ đạo các xã vùng nông thôn vận động người dân thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đồng thời tập trung phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, nhờ vậy thu nhập của người dân không ngừng nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *