Thời gian qua, huyện Vũng Liêm đã chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó nhưng do xâm nhập mặn năm nay diễn ra sớm và gay gắt kéo dài ảnh hưởng nhiều đến diện tích cây ăn trái, nhất là sầu riêng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *