Trong 1 lần về thăm quê hương – xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm ngay thời điểm người dân thu hoạch lúa. Thấy rơm sau thu hoạch bị bỏ đi vừa gây lãng phí, vừa ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gợi ý cho địa phương vận động người dân tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp để phát triển chăn nuôi, xem như một giải pháp chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống. Từ gợi ý này, đến nay phong trào nuôi bò ở huyện Vũng Liêm đã phát triển mạnh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp người dân thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giàu, cho thấy tầm nhìn xa của vị thủ tướng gần dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *