Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 vùng, khu vực được xác định là những “điểm nóng” thường bị ảnh hưởng ngập lũ mỗi khi nước ở thượng nguồn đổ về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *