Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc  một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *