Để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, cùng với các chính sách hỗ trợ trực tiếp như nghị quyết 68 của chính phủ, Vĩnh Long đã ban hành và triển khai đề án cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đề án này sẽ hỗ trợ kịp thời đến các đối tượng chịu tác động từ dịch bệnh nhưng không thuộc diện nhận hỗ trợ theo quy định từ các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Nguồn vốn vay của đề án sẽ giúp người dân có nguồn vốn để tạo việc làm, khôi phục sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *