Đây là kết quả được ghi nhận tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện dự án “Xây dựng mô hình, hỗ trợ nông dân trồng lúa trong cánh đồng mẫu lớn theo hướng cơ giới hóa và chứng nhận Vietgap giai đoạn 2011-2015” được Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng nay. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *