Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sản xuất theo hướng an toàn VSTP, trong vụ khoai lang này, HTX  nông nghiệp dịch vụ Thành Đông huyện Bình Tân đã trồng thử nghiệm khoai lang theo phương pháp hữu cơ.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *