Trong những ngày qua, cùng với các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Vĩnh Long cũng có nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *