Một vấn đề đáng lưu tâm là từ ngày 1/8 tới, muốn lưu thông trên các tuyến cao tốc, các phương tiện sẽ phải thực hiện việc dán thẻ thu phí tự động ETC theo qui định. Để thực hiện việc này, những ngày qua, rất nhiều phương tiện của tỉnh Vĩnh Long đã được hỗ trợ dán thẻ thu phí không dừng kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *