Thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 cho học sinh. Việc rà soát cơ sở vật chất và các điều điện chuẩn bị tổ chức kỳ thi diễn ra vào ngày 7 và 8/7 đang được tổ chức khẩn trương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *