Với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động , thúc đẩy KT-XH phát triển…Thời gian qua tỉnh Vĩnh Long  đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu hút mời gọi đầu tư. Từ đầu năm đến nay, đã có nhiều dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và triển khai tại địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *