Thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu của Chính phủ về hỗ trợ đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, những năm qua các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong tỉnh đã tạo điều kiện về mọi mặt giúp bà con dân tộc Khmer từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *