Đánh cắp số phận

Qua phát động của LĐLĐ tỉnh,  đã có nhiều đơn vị –  doanh nghiệp đăng ký thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, cải tiến sáng kiến kỹ thuật , đăng ký 28 công trình  trị giá gần 750 tỉ đồng gắn biển chào mừng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *