Từ đầu năm đến nay đã có 22  lượt nhà đầu tư trong ngoài nước đến tìm hiểu về môi trường đầu tư ở tỉnh Vĩnh Long, qua  đàm phán có 9 dự án được cấp Chủ trương đầu tư  và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ,  trong đó có 7 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với mức vốn đăng ký trên 126 tỷ đồng và 39,5 triệu đôla Mỹ .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *