Trong năm 2017, sản lượng và giá trị nhiều loại trái cây của tỉnh Vĩnh Long tăng cao so với năm 2016. Qua đó góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng của ngành trồng trọt và tăng thu nhập của nhà vườn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *