Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư tại địa phương. Song, việc hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo triển khai các dự án đầu tư đúng tiến độ, rất cần các sở – ngành, các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Vĩnh Long cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *