Sở kế hoạch và đầu tư Vĩnh Long vừa yêu cầu  lãnh đạo các địa phương, các sở – ngành và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn theo kế hoạch 2016 – 2020 đã được thông báo danh mục dự án đầu tư và nguồn vốn đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *