Bên bờ hạnh phúc

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính; Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính… tỉnh Vĩnh Long đã triển khai kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2024 với nhiều nội dung cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *