Nhằm chủ động giảm thiệt hại cho các công trình xây dựng trong mùa lụt bão năm 2019, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có văn bản đề nghị lãnh đạo các địa phương, sở – ngành, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, chủ quản lý sử dụng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh khẩn trương lập phương án phòng chống lụt, bão cho các công trình xây dựng đang triển khai thi công và đã đưa vào sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *