Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, thời gian qua Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường công tác thanh tra xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *