Đến nay, bà con nông dân tỉnh Vĩnh Long đã thu hoạch hơn 1.000 ha lúa thu đông. Toàn tỉnh hiện còn gần 50.000 ha lúa đang trong giai đoạn mạ non, làm đòng đến trổ, chín. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *