Với phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai các dự án đầu tư tại địa phương, các đơn vị, sở – ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư đã được ký kết theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *