Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp cải  thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thời gian qua các đơn vị, sở – ngành tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh, hoạt động hiệu quả và khuyến khích khởi nghiệp tại địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *