Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *