Từ đầu năm đến nay, tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp so với tổng nguồn vốn được phân bổ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *