Hiện tỉnh Vĩnh Long còn nhiều diện tích lúa Thu Đông trên đồng, vì vậy  tập trung thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại là điều rất quan trọng và cấp bách hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *