Thực hiện chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2, tỉnh Vĩnh Long đã bình xét và đưa được 2.114 hộ dân sống nơi sạt lở nguy hiểm vào xây dựng nhà ở tại các cụm tuyến dân cư vượt lũ, chiếm 90% tổng số hộ trong chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *