Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2019 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay Ban tổ chức Hội thảo đã cơ bản hoàn tất những công việc chính cho công tác chuẩn bị. Chiều nay, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Long họp sơ kết công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *