Theo Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay tỉnh đã phê duyệt quyết toán 332 dự án- công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *