Trong thời gian qua, các sở, ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng trong triển khai nhiệm vụ phát triển chợ trên địa bàn và đã đạt một số kết quả nhất định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *