Phát triển giao thông nông thôn là một trong những thành công nổi bật của tỉnh Vĩnh Long trong xây dựng nông thôn mới, tạo  thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *