Quí I/2014, Vĩnh Long thu thuế đạt hơn 567 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng thời điểm năm 2013. Trong quí II này, Tổng Cục thuế giao chỉ tiêu số thu thuế nộp ngân sách là 501 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *