Năm 2023 tỉnh Vĩnh Long đề ra kế hoạch xuất khẩu hàng hóa đạt 780 triệu đôla Mỹ. Để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ cuối năm trước và những tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch xuất khẩu theo nghị quyết của tỉnh ủy đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *