Tính đến cuối tháng 12 năm 2014, nợ thuế ở Vĩnh Long hơn 414 tỷ đồng , tăng 16% so với đầu năm; trong đó chủ yếu là nợ có khả năng thu chiếm gần 70%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *