Mặc dù còn nhiều khó khăn, song thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt triển khai thực hiện và có những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Ghi nhận của phóng viên Thời Sự tại Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *