Để duy trì tăng trưởng kinh tế, đồng thời thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao thu nhập của người dân theo hướng bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *