Tại Vĩnh Long thời gian qua, trong tình hình cung với nhiều khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và những diễn biến thực tế của tình hình, để giữ ổn định thị trường, các ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *