Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long cho biết: Từ nay đến cuối năm, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh  có hiệu quả, đặc biệt là 5 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *