Với mục tiêu tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy kinh tế –  xã hội địa phương phát triển, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp để thu hút doanh nghiệp đầu tư và xem đây là một trong những khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *