Năm 2017 kết thúc ghi nhận công tác xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long có những chuyển biến tích cực. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và triển khai các dự án đầu tư đã tạo điều kiện để tỉnh Vĩnh Long chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *