Mục tiêu đến năm 2020, diện tích cây ăn trái của tỉnh ổn định ở mức 51.000 ha, với sản lượng khoảng 660.000 tấn bao gồm các loại cây chủ lực như bưởi 5 roi, cam sành, xoài, sầu riêng, chôm chôm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *