Với chủ trương “Tất cả gia đình người có công phải có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú”, nhiều năm qua các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực giúp các gia đình chính sách ổn định và nâng cao đời sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *