Nhằm tạo điều kiện để các DN, HTX, CSSX KD trong tỉnh quảng bá thương hiệu, giới thiệu, tìm kiếm đối tác tiêu thụ, phân phối sản phẩm , liên kết hợp tác trong đầu tư phát triển SXKD, phát triển thị trường…tỉnh Vĩnh Long đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *