Sau 5 năm triển khai, Chương trình kết nối cung – cầu hàng hóa tỉnh Vĩnh Long đã đạt nhiều kết quả khả quan trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, liên kết – hợp tác phát triển với các doanh nghiệp ngoài  tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *