Để thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích , đa dạng hóa cây trồng vật nuôi,  từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *