Chiều ngày 16/6, Sở giáo dục đào tạo  Vĩnh Long và Trường phổ thông quốc tế George Washington của Hoa Kỳ ký kết “ Hợp tác giáo dục- đào tạo chương trình giáo dục phổ thông quốc tế”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *